24 mayo 2010

11 mayo 2010

Quina és la meva nota?


Hola estimats alumnes!
Des de principi de curs sabeu quins son els criteris de qualificació que faig servir en les vostres assignatures/mòduls:
Notes dels exàmens:
  • 80% de la nota mitjana dels exàmens realitzats.(Per tal de que l'examen faci mitjana has d'obtenir mínim un 4 a l'examen).
  • Treballs demanats periódicament: 10% .
  • L'actiutud davant de l'assignatura/mòdul que demostrau a classe: 10%

Doncs per tal d'ajudar-me i d'estalviar-me treball, aquí teniu aquesta calculadora que vos servirà per a calcular-vos la nota final de cada avaluació quan sapigueu les qualificacions corresponents.

A calcular!